Hem

                     Välkommen till

God Mans och Förvaltar föreningen i Sundsvall

 

Föreningens Verksamhet

Föreningen är en intresseorganisation för personer som har uppdrag som god man eller förvaltare.

Föreningen har sitt säte i Sundsvall och är öppen för alla gode män och förvaltare inom de närliggande kommunerna. Alla är välkommen.

Föreningens ändamål

är att underlätta för medlemmarna så de på bästa möjliga sätt kan fullgöra sina uppdrag samt verka som kontaktorgan i gemensamma frågor mellan medlemmarna och överförmyndare/ -nämderna samt andra myndigheter och institutioner.

God Mans och Förvaltare Föreningen i Sundsvall

HEMSIDAN UPPDATERAD

2016-03-16

 

Föreningens strävan är bland annat

-ge viktig medlemsinformation genom nyhetsbrev och egen hemsida!

- anordna medlemsmöten och studiecirklar för utbildning och information!

- arrangera föreläsningar i för medlemmarna intressanta och viktiga spörsmäl och ge möjlighet till erfarenhetsbyte. 

Vill du bli medlem kan du kontakta kassören och få ett inbetalningskort skickat till dig eller betala in medlemsavgiften. Se nästa sida. Medlemskap.

 

C/o A-B Sundström

Föreningens adress

Vitsippsvägen 11

860 13 Stöde

         God Man

G  rundtrygghet

O ffrar tid och kraft

D eltar och är delaktig

M edmänsklighet

A lltid redo

N ärhet och empati

Ansvarig för hemsidan

Ann-Britt Sundström

2008-05-01 hemsidan utlagd

•  Medlemsavgiften för 2016 är 150 kronor. 

Betalas in på PG:

133 59 99-7

                     GLÖM INTE ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFTI TID!!  

Copyright ® 2003 CompanyName.com